Katedra Transportu i Logistyki

Akademia Morska w GdyniSeminaria naukowe KTiL

Wykaz seminariów Katedry Transportu i Logistyki Wydziału Nawigacyjnego AM, przewidzianych na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

26.10.2017 /godz. 12.15
dr hab. inz. arch. Karolina Krośnicka – Politechnika Gdańska
Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych.

30.11.2017 / godz. 12.15
dr Jolanta Joszczuk-Januszewska – Akademia Morska w Gdyni
Technologia chmury obliczeniowej w transporcie morskim.

25.01.2018 /godz. 12.15
mgr inż. Adam Kaizer – Akademia Morska w Gdyni
Zarządzanie projektem prac czerpalnych na obszarach portowych. Sprawozdanie z zaawansowania rozprawy doktorskiej

22.02.2018 /godz. 12.15
mgr inż. Monika Ziemska – Akademia Morska w Gdyni
Wykorzystanie systemów ITS do analizy niezawodności miejskiej sieci transportowej. Omówienie tematyki planowanej rozprawy doktorkiej.